Vejledninger til elhegn

Et elhegn er et strømførende kredsløb langs en hegnstråd, der drives af en spændingsgiver. Det giver de indhegnede dyr et smeld (elektrisk stød) hvis de rører ved det, som ikke er skadeligt, men som gør at de husker på at blive indenfor indhegningen.

Forneden er vejledninger til elhegn, guide til spændingsgivere og effektiv jordforbindelse. Alle gode tips til at få det meste ud af dit elhegn.

Tilslutning af spændingsgivere

Tilbehør til elhegn

Fejlfinding på elhegn

Billede af Speedrite Fejlfinder der måler spænding på elhegnUanset hvor stor eller lille en indhegning man har, skal man kunne måle og overvåge elhegnet for at sikre, at det yder optimalt.Det nytter ikke noget at man bare har en kraftig strømgiver hvis hegnet er dårligt isoleret, har kortslutninger eller er dårligt jordet.Med de rigtige måleinstrumenter og hegnsalarmer kan du hurtigt finde og rette eventuelle fejl på dit elhegn.


Hvordan finder man frem til fejl på elhegnet?

 • Start ved strømgiveren, og sæt Fejlfinderen eller Hegnskompaset på hegnstråden.
 • Bevæg dig langs hegnstråden i pilens retning (væk fra strømgiveren) og tag målinger med jævne mellemrum. Målingen ses i displayet – og oppe i højre hjørne vises den forrige måling til sammenligning.
 • Hvis værdien af den nuværende måling falder under den forrige målings værdig, så er du forbi fejlen, og kan gå tilbage indtil det nøjagtige sted findes:
 • Antallet af hegnspæle


  Diagramet viser det antal hegnspæle og den længde hegnstrål, man skal regne med til indhegningen. Diagrammet er naturligvis vejledende.

  Solceller til elhegn  Soldrevne strømgivereVirkningsgrade af monokrystallinske solceller er bedre end polykrystallinske solceller, fordi de kræver mindre areal for samme ydeevne. Derfor er de idelle til soldrevne elhegn. Monokrystallinske solceller har en sort og ensartet overflade, modsat de polykrystallinske solceller som ofte er i blå nuancer og har en uensartet overflade, da de kaster lyset forskelligt tilbage.

  Vejledninger til elhegn jordforbindelse

  Ordentlig jordforbindelse er en af de vigtigste komponenter i et velfungerende elhegn. En effektiv jordborbindelse vil optimere drift og ydelse langs hele elhegnet.


  Hvad er et jordforbindelses system?For at elhegnet skal kunne give dyret et smeld (elektrisk stød) skal kredsløbet være sluttet. Dyret tager ikke skade af smeldet, men det er nok til at det lærer ikke at læne sig op af hegnstråden eller elhegnet. Strømmen går fra strømgiveren, langs hegnstråden, til dyret, ned til jorden, hen til jordforbindelsessystemet og tilbage til strømgiverens jordpol. Hvis jordsystemet ikke fungerer får dyret ikke tilstrækkeligt smeld til at det har nogen effekt.Hvordan virker det?Jordsystemet består af en række jordspyd, der leder strømmen tilbage til strømgiverens jordtilslutnings terminal. Jo kraftigere strømgiver og jo længere elhegn, desdo flere jordspyd kræves der.


  Hvad påvirker elhegnets jordforbindelse?

 • Tørre og sandede jordtyper med lav ledningsevne kan give for stor modstand imellem jordspyddene og strømgiverens jordpol. Her kan man benytte yderligere jordspyd.
 • Vegetation omkring hegnet afleder strømmen. Kontrollér jævnligt elhegnet og sørg for, at langt græs og udhængende grene ikke rører ved elhegnet.
 • Hvis man blander forskellige typer metal, kan der opstå elektrolyse. Brug for eksempel aldrig en kobber ledning sammen med et galvaniseret jordspyd, da det vil medføre at effektiviteten af jordforbindelsen vil reduceres og til sidst forsvinde helt.
 • Trin 1: Jordens ledeevne?Jordforbindelse til de fleste elhegn i Danmark
  Anbefales til områder med jordtyper med høj ledeevne (de fleste fugtige jorde i Danmark er ledende). Når et dyr på jorden og berører elhegn, er kredsløbet sluttet og dyret får et elektrisk stød eller ‘smeld’.

  Jordledning til tørre eller sandede jordeVed jorde med lav ledeevne kan man etablere en særlig returledning. Består af både en strømførende tråd og en jordforbindelsestråd. Når dyret rører ved en strømførende tråd og en jordforbindelsestråd på samme tid, sluttes kredsløbet og dyret får et elektrisk stød (‘smeld).


  Trin 2: Find optimal placering
  Bestem den rette placering af dit jordforbindelse. Gode retningslinjer for etablering af jordforbindelse er:

 • Min. 10 fra andre elektriske installationer
 • Beskyttet fra dyr der kan beskadige installationen
 • Et let tilgængeligt sted for vedligehold
 • Gerne på en fugtig plads – f.eks i skygge.

 • Trin 3: Jordspydene sættes i jorden

 • Placer de 2 m lange jordspyd min. 3 meter fra hinanden.
 • Sørg for at jordspydene stikker 10 cm op over jordoverfladen så de nemt kan tilsluttes.
 • Tilslut jordspydene serielt ved hjælp af jord-klamper og isoleret kabel (skal strippes) i én ubrudt længde uden samlinger.

 • Trin 4: Test jordforbindelsenEfter installering skal jordforbindelsen testes for at sikre, at det er effektivt nok.

 • Sluk for strømgiveren.
 • Placer tre jernstænger 100 m fra strømgiveren, således at der er kontakt mellem den strømførende tråd og jorden.
 • Tænd for strømgiveren.
 • Brug et digitalt voltmeter til at måle spændingen på hegnstråden. Spændingen bør ikke være mere end 2 kV. Er den det, placer da flere jernstænger op ad hegnet.
 • Tilslut voltmeteret til det sidste jordspyd v.h.a. klemmen (undgå at røre ved jordspydet når klemmen påsættes).
 • Stik voltmeterets jord probe i jorden mindst 1 m fra det sidste jordspyd.
 • Det digitale voltmeter bør ikke vise mere end 0,3 kV. Gør det det, er jordforbindelsen ikke tilstrækkelig effektiv. Brug flere jordspyd eller find en bedre lokalitet til jordforbindelsen.

 • Checkliste for Jordspyd

  • 3 meter fra hinanden

  • 2 m nede i jorden

  • Antal passer til forholdene (normalt 3 stk)

  • Stikker 10 cm over jorden

  • 10 meter væk fra bygninger eller elektriske installerion og telefonkabler

  [/av_promobox]

  Tilslutning af spændingsgivere

  Tilbehør til elhegn

  [/av_one_full]

  Fejlfinding på elhegn

  Billede af Speedrite Fejlfinder der måler spænding på elhegnUanset hvor stor eller lille en indhegning man har, skal man kunne måle og overvåge elhegnet for at sikre, at det yder optimalt.Det nytter ikke noget at man bare har en kraftig strømgiver hvis hegnet er dårligt isoleret, har kortslutninger eller er dårligt jordet.Med de rigtige måleinstrumenter og hegnsalarmer kan du hurtigt finde og rette eventuelle fejl på dit elhegn.


  Hvordan finder man frem til fejl på elhegnet?

 • Start ved strømgiveren, og sæt Fejlfinderen eller Hegnskompaset på hegnstråden.
 • Bevæg dig langs hegnstråden i pilens retning (væk fra strømgiveren) og tag målinger med jævne mellemrum. Målingen ses i displayet – og oppe i højre hjørne vises den forrige måling til sammenligning.
 • Hvis værdien af den nuværende måling falder under den forrige målings værdig, så er du forbi fejlen, og kan gå tilbage indtil det nøjagtige sted findes:
 • Antallet af hegnspæle


  Diagramet viser det antal hegnspæle og den længde hegnstrål, man skal regne med til indhegningen. Diagrammet er naturligvis vejledende.

  Solceller til elhegn  Soldrevne strømgivereVirkningsgrade af monokrystallinske solceller er bedre end polykrystallinske solceller, fordi de kræver mindre areal for samme ydeevne. Derfor er de idelle til soldrevne elhegn. Monokrystallinske solceller har en sort og ensartet overflade, modsat de polykrystallinske solceller som ofte er i blå nuancer og har en uensartet overflade, da de kaster lyset forskelligt tilbage.

  Vejledninger til elhegn jordforbindelse

  Ordentlig jordforbindelse er en af de vigtigste komponenter i et velfungerende elhegn. En effektiv jordborbindelse vil optimere drift og ydelse langs hele elhegnet.


  Hvad er et jordforbindelses system?For at elhegnet skal kunne give dyret et smeld (elektrisk stød) skal kredsløbet være sluttet. Dyret tager ikke skade af smeldet, men det er nok til at det lærer ikke at læne sig op af hegnstråden eller elhegnet. Strømmen går fra strømgiveren, langs hegnstråden, til dyret, ned til jorden, hen til jordforbindelsessystemet og tilbage til strømgiverens jordpol. Hvis jordsystemet ikke fungerer får dyret ikke tilstrækkeligt smeld til at det har nogen effekt.Hvordan virker det?Jordsystemet består af en række jordspyd, der leder strømmen tilbage til strømgiverens jordtilslutnings terminal. Jo kraftigere strømgiver og jo længere elhegn, desdo flere jordspyd kræves der.


  Hvad påvirker elhegnets jordforbindelse?

 • Tørre og sandede jordtyper med lav ledningsevne kan give for stor modstand imellem jordspyddene og strømgiverens jordpol. Her kan man benytte yderligere jordspyd.
 • Vegetation omkring hegnet afleder strømmen. Kontrollér jævnligt elhegnet og sørg for, at langt græs og udhængende grene ikke rører ved elhegnet.
 • Hvis man blander forskellige typer metal, kan der opstå elektrolyse. Brug for eksempel aldrig en kobber ledning sammen med et galvaniseret jordspyd, da det vil medføre at effektiviteten af jordforbindelsen vil reduceres og til sidst forsvinde helt.
 • Trin 1: Jordens ledeevne?Jordforbindelse til de fleste elhegn i Danmark
  Anbefales til områder med jordtyper med høj ledeevne (de fleste fugtige jorde i Danmark er ledende). Når et dyr på jorden og berører elhegn, er kredsløbet sluttet og dyret får et elektrisk stød eller ‘smeld’.

  Jordledning til tørre eller sandede jordeVed jorde med lav ledeevne kan man etablere en særlig returledning. Består af både en strømførende tråd og en jordforbindelsestråd. Når dyret rører ved en strømførende tråd og en jordforbindelsestråd på samme tid, sluttes kredsløbet og dyret får et elektrisk stød (‘smeld).


  Trin 2: Find optimal placering
  Bestem den rette placering af dit jordforbindelse. Gode retningslinjer for etablering af jordforbindelse er:

 • Min. 10 fra andre elektriske installationer
 • Beskyttet fra dyr der kan beskadige installationen
 • Et let tilgængeligt sted for vedligehold
 • Gerne på en fugtig plads – f.eks i skygge.

 • Trin 3: Jordspydene sættes i jorden

 • Placer de 2 m lange jordspyd min. 3 meter fra hinanden.
 • Sørg for at jordspydene stikker 10 cm op over jordoverfladen så de nemt kan tilsluttes.
 • Tilslut jordspydene serielt ved hjælp af jord-klamper og isoleret kabel (skal strippes) i én ubrudt længde uden samlinger.

 • Trin 4: Test jordforbindelsenEfter installering skal jordforbindelsen testes for at sikre, at det er effektivt nok.

 • Sluk for strømgiveren.
 • Placer tre jernstænger 100 m fra strømgiveren, således at der er kontakt mellem den strømførende tråd og jorden.
 • Tænd for strømgiveren.
 • Brug et digitalt voltmeter til at måle spændingen på hegnstråden. Spændingen bør ikke være mere end 2 kV. Er den det, placer da flere jernstænger op ad hegnet.
 • Tilslut voltmeteret til det sidste jordspyd v.h.a. klemmen (undgå at røre ved jordspydet når klemmen påsættes).
 • Stik voltmeterets jord probe i jorden mindst 1 m fra det sidste jordspyd.
 • Det digitale voltmeter bør ikke vise mere end 0,3 kV. Gør det det, er jordforbindelsen ikke tilstrækkelig effektiv. Brug flere jordspyd eller find en bedre lokalitet til jordforbindelsen.

 • Checkliste for Jordspyd

  • 3 meter fra hinanden

  • 2 m nede i jorden

  • Antal passer til forholdene (normalt 3 stk)

  • Stikker 10 cm over jorden

  • 10 meter væk fra bygninger eller elektriske installerion og telefonkabler

  [/av_promobox]

  Tilslutning af spændingsgivere

  Tilbehør til elhegn

  [/av_one_full]

  Fejlfinding på elhegn

  Billede af Speedrite Fejlfinder der måler spænding på elhegnUanset hvor stor eller lille en indhegning man har, skal man kunne måle og overvåge elhegnet for at sikre, at det yder optimalt.Det nytter ikke noget at man bare har en kraftig strømgiver hvis hegnet er dårligt isoleret, har kortslutninger eller er dårligt jordet.Med de rigtige måleinstrumenter og hegnsalarmer kan du hurtigt finde og rette eventuelle fejl på dit elhegn.


  Hvordan finder man frem til fejl på elhegnet?
 • Start ved strømgiveren, og sæt Fejlfinderen eller Hegnskompaset på hegnstråden.
 • Bevæg dig langs hegnstråden i pilens retning (væk fra strømgiveren) og tag målinger med jævne mellemrum. Målingen ses i displayet – og oppe i højre hjørne vises den forrige måling til sammenligning.
 • Hvis værdien af den nuværende måling falder under den forrige målings værdig, så er du forbi fejlen, og kan gå tilbage indtil det nøjagtige sted findes:
 • Antallet af hegnspæle


  Diagramet viser det antal hegnspæle og den længde hegnstrål, man skal regne med til indhegningen. Diagrammet er naturligvis vejledende.

  Solceller til elhegn  Soldrevne strømgivereVirkningsgrade af monokrystallinske solceller er bedre end polykrystallinske solceller, fordi de kræver mindre areal for samme ydeevne. Derfor er de idelle til soldrevne elhegn. Monokrystallinske solceller har en sort og ensartet overflade, modsat de polykrystallinske solceller som ofte er i blå nuancer og har en uensartet overflade, da de kaster lyset forskelligt tilbage.

  Vejledninger til elhegn jordforbindelse

  Ordentlig jordforbindelse er en af de vigtigste komponenter i et velfungerende elhegn. En effektiv jordborbindelse vil optimere drift og ydelse langs hele elhegnet.


  Hvad er et jordforbindelses system?For at elhegnet skal kunne give dyret et smeld (elektrisk stød) skal kredsløbet være sluttet. Dyret tager ikke skade af smeldet, men det er nok til at det lærer ikke at læne sig op af hegnstråden eller elhegnet. Strømmen går fra strømgiveren, langs hegnstråden, til dyret, ned til jorden, hen til jordforbindelsessystemet og tilbage til strømgiverens jordpol. Hvis jordsystemet ikke fungerer får dyret ikke tilstrækkeligt smeld til at det har nogen effekt.Hvordan virker det?Jordsystemet består af en række jordspyd, der leder strømmen tilbage til strømgiverens jordtilslutnings terminal. Jo kraftigere strømgiver og jo længere elhegn, desdo flere jordspyd kræves der.


  Hvad påvirker elhegnets jordforbindelse?

 • Tørre og sandede jordtyper med lav ledningsevne kan give for stor modstand imellem jordspyddene og strømgiverens jordpol. Her kan man benytte yderligere jordspyd.
 • Vegetation omkring hegnet afleder strømmen. Kontrollér jævnligt elhegnet og sørg for, at langt græs og udhængende grene ikke rører ved elhegnet.
 • Hvis man blander forskellige typer metal, kan der opstå elektrolyse. Brug for eksempel aldrig en kobber ledning sammen med et galvaniseret jordspyd, da det vil medføre at effektiviteten af jordforbindelsen vil reduceres og til sidst forsvinde helt.
 • Trin 1: Jordens ledeevne?Jordforbindelse til de fleste elhegn i Danmark
  Anbefales til områder med jordtyper med høj ledeevne (de fleste fugtige jorde i Danmark er ledende). Når et dyr på jorden og berører elhegn, er kredsløbet sluttet og dyret får et elektrisk stød eller ‘smeld’.

  Jordledning til tørre eller sandede jordeVed jorde med lav ledeevne kan man etablere en særlig returledning. Består af både en strømførende tråd og en jordforbindelsestråd. Når dyret rører ved en strømførende tråd og en jordforbindelsestråd på samme tid, sluttes kredsløbet og dyret får et elektrisk stød (‘smeld).


  Trin 2: Find optimal placering
  Bestem den rette placering af dit jordforbindelse. Gode retningslinjer for etablering af jordforbindelse er:

 • Min. 10 fra andre elektriske installationer
 • Beskyttet fra dyr der kan beskadige installationen
 • Et let tilgængeligt sted for vedligehold
 • Gerne på en fugtig plads – f.eks i skygge.

 • Trin 3: Jordspydene sættes i jorden

 • Placer de 2 m lange jordspyd min. 3 meter fra hinanden.
 • Sørg for at jordspydene stikker 10 cm op over jordoverfladen så de nemt kan tilsluttes.
 • Tilslut jordspydene serielt ved hjælp af jord-klamper og isoleret kabel (skal strippes) i én ubrudt længde uden samlinger.

 • Trin 4: Test jordforbindelsenEfter installering skal jordforbindelsen testes for at sikre, at det er effektivt nok.

 • Sluk for strømgiveren.
 • Placer tre jernstænger 100 m fra strømgiveren, således at der er kontakt mellem den strømførende tråd og jorden.
 • Tænd for strømgiveren.
 • Brug et digitalt voltmeter til at måle spændingen på hegnstråden. Spændingen bør ikke være mere end 2 kV. Er den det, placer da flere jernstænger op ad hegnet.
 • Tilslut voltmeteret til det sidste jordspyd v.h.a. klemmen (undgå at røre ved jordspydet når klemmen påsættes).
 • Stik voltmeterets jord probe i jorden mindst 1 m fra det sidste jordspyd.
 • Det digitale voltmeter bør ikke vise mere end 0,3 kV. Gør det det, er jordforbindelsen ikke tilstrækkelig effektiv. Brug flere jordspyd eller find en bedre lokalitet til jordforbindelsen.

 • Checkliste for Jordspyd

  • 3 meter fra hinanden

  • 2 m nede i jorden

  • Antal passer til forholdene (normalt 3 stk)

  • Stikker 10 cm over jorden

  • 10 meter væk fra bygninger eller elektriske installerion og telefonkabler

  [/av_promobox]

  Tilslutning af spændingsgivere

  Tilbehør til elhegn

  [/av_one_full]

  Fejlfinding på elhegn

  Billede af Speedrite Fejlfinder der måler spænding på elhegnUanset hvor stor eller lille en indhegning man har, skal man kunne måle og overvåge elhegnet for at sikre, at det yder optimalt.

  Det nytter ikke noget at man bare har en kraftig strømgiver hvis hegnet er dårligt isoleret, har kortslutninger eller er dårligt jordet.

  Med de rigtige måleinstrumenter og hegnsalarmer kan du hurtigt finde og rette eventuelle fejl på dit elhegn.

  Hvordan finder man frem til fejl på elhegnet?
  1. Start ved strømgiveren, og sæt Fejlfinderen eller Hegnskompaset på hegnstråden.
  2. Bevæg dig langs hegnstråden i pilens retning (væk fra strømgiveren) og tag målinger med jævne mellemrum. Målingen ses i displayet – og oppe i højre hjørne vises den forrige måling til sammenligning.
  3. Hvis værdien af den nuværende måling falder under den forrige målings værdig, så er du forbi fejlen, og kan gå tilbage indtil det nøjagtige sted findes:

  Antallet af hegnspæle

  Diagramet viser det antal hegnspæle og den længde hegnstrål, man skal regne med til indhegningen. Diagrammet er naturligvis vejledende.

  Solceller til elhegn

  Soldrevne strømgivere

  Virkningsgrade af monokrystallinske solceller er bedre end polykrystallinske solceller, fordi de kræver mindre areal for samme ydeevne. Derfor er de idelle til soldrevne elhegn. Monokrystallinske solceller har en sort og ensartet overflade, modsat de polykrystallinske solceller som ofte er i blå nuancer og har en uensartet overflade, da de kaster lyset forskelligt tilbage.

  Vejledninger til elhegn jordforbindelse

  Ordentlig jordforbindelse er en af de vigtigste komponenter i et velfungerende elhegn. En effektiv jordborbindelse vil optimere drift og ydelse langs hele elhegnet.

  Hvad er et jordforbindelses system?

  For at elhegnet skal kunne give dyret et smeld (elektrisk stød) skal kredsløbet være sluttet. Dyret tager ikke skade af smeldet, men det er nok til at det lærer ikke at læne sig op af hegnstråden eller elhegnet. Strømmen går fra strømgiveren, langs hegnstråden, til dyret, ned til jorden, hen til jordforbindelsessystemet og tilbage til strømgiverens jordpol. Hvis jordsystemet ikke fungerer får dyret ikke tilstrækkeligt smeld til at det har nogen effekt.

  Hvordan virker det?

  Jordsystemet består af en række jordspyd, der leder strømmen tilbage til strømgiverens jordtilslutnings terminal. Jo kraftigere strømgiver og jo længere elhegn, desdo flere jordspyd kræves der.

  Hvad påvirker elhegnets jordforbindelse?

  1. Tørre og sandede jordtyper med lav ledningsevne kan give for stor modstand imellem jordspyddene og strømgiverens jordpol. Her kan man benytte yderligere jordspyd.
  2. Vegetation omkring hegnet afleder strømmen. Kontrollér jævnligt elhegnet og sørg for, at langt græs og udhængende grene ikke rører ved elhegnet.
  3. Hvis man blander forskellige typer metal, kan der opstå elektrolyse. Brug for eksempel aldrig en kobber ledning sammen med et galvaniseret jordspyd, da det vil medføre at effektiviteten af jordforbindelsen vil reduceres og til sidst forsvinde helt.

  Trin 1: Jordens ledeevne?

  Jordforbindelse til de fleste elhegn i Danmark

  Anbefales til områder med jordtyper med høj ledeevne (de fleste fugtige jorde i Danmark er ledende). Når et dyr på jorden og berører elhegn, er kredsløbet sluttet og dyret får et elektrisk stød eller ‘smeld’.

  Jordledning til tørre eller sandede jorde

  Ved jorde med lav ledeevne kan man etablere en særlig returledning. Består af både en strømførende tråd og en jordforbindelsestråd. Når dyret rører ved en strømførende tråd og en jordforbindelsestråd på samme tid, sluttes kredsløbet og dyret får et elektrisk stød (‘smeld).

  Trin 2: Find optimal placering

  Bestem den rette placering af dit jordforbindelse. Gode retningslinjer for etablering af jordforbindelse er:

  • Min. 10 fra andre elektriske installationer
  • Beskyttet fra dyr der kan beskadige installationen
  • Et let tilgængeligt sted for vedligehold
  • Gerne på en fugtig plads – f.eks i skygge.

  Trin 3: Jordspydene sættes i jorden

  1. Placer de 2 m lange jordspyd min. 3 meter fra hinanden.
  2. Sørg for at jordspydene stikker 10 cm op over jordoverfladen så de nemt kan tilsluttes.
  3. Tilslut jordspydene serielt ved hjælp af jord-klamper og isoleret kabel (skal strippes) i én ubrudt længde uden samlinger.

  Trin 4: Test jordforbindelsen

  Efter installering skal jordforbindelsen testes for at sikre, at det er effektivt nok.

  1. Sluk for strømgiveren.
  2. Placer tre jernstænger 100 m fra strømgiveren, således at der er kontakt mellem den strømførende tråd og jorden.
  3. Tænd for strømgiveren.
  4. Brug et digitalt voltmeter til at måle spændingen på hegnstråden. Spændingen bør ikke være mere end 2 kV. Er den det, placer da flere jernstænger op ad hegnet.
  5. Tilslut voltmeteret til det sidste jordspyd v.h.a. klemmen (undgå at røre ved jordspydet når klemmen påsættes).
  6. Stik voltmeterets jord probe i jorden mindst 1 m fra det sidste jordspyd.
  7. Det digitale voltmeter bør ikke vise mere end 0,3 kV. Gør det det, er jordforbindelsen ikke tilstrækkelig effektiv. Brug flere jordspyd eller find en bedre lokalitet til jordforbindelsen.

  Checkliste for Jordspyd

  • 3 meter fra hinanden

  • 2 m nede i jorden

  • Antal passer til forholdene (normalt 3 stk)

  • Stikker 10 cm over jorden

  • 10 meter væk fra bygninger eller elektriske installerion og telefonkabler