Hegnskompas: Fjernbetjning og Fejlfinder

 • Hegnskompas måler spænding og strøm hvorsomhelst på hegnstråden
 • Fejlfinder med pile hjælper til at lokalisere fejl på elhegnet
 • Fjernbetjening til TÆNK/SLUK af strømgiveren hvorsomhelst langs elhegnet
 • Viser strømretning langs elhegnet med pileretning
 • Strømforsyning

  • udskifteligt 9V batteri
 • Funktioner

  • Jordledning er ikke nødvendig
  • Stort bagbelyst display der er nemt at læse i både sollys og mørke
  • Kan indstilles til 15 forskellige kanaler for at undgå interferens

Hvordan bruges fejlfinderen?

Start ved strømgiveren, og sæt Hegnskompas (fejlfinder og fjernbetjening) på hegnstråden.

Bevæg dig langs hegnstråden i pilens retning (væk fra strømgiveren) og tag målinger med jævne mellemrum. Målingen ses i displayet – og oppe i højre hjørne vises den forrige måling til sammenligning.

Hvis værdien af den nuværende måling falder under den forrige målings værdig, så er du forbi fejlen, og kan gå tilbage indtil det nøjagtige sted findes:

Hvordan finder man frem til fejl på elhegnet?