Fejlfinder til elhegn

 • Måler spænding og strøm hvorsomhelst på hegnstråden
 • Fejlfinder med pile hjælper til at lokalisere fejl på elhegnet
 • Viser strømretning langs elhegnet med pileretning
 • Strømforsyning

  • udskifteligt 9V batteri
 • Funktioner

  • Jordledning er ikke nødvendig
  • Stort bagbelyst display der er nemt at læse i både sollys og mørke
  • Kan indstilles til 15 forskellige kanaler for at undgå interferens
  • Pile indikerer strømmens retning langs med hegnstråden
  • Kan bruges til alle eltrådshegn

Hvordan bruges fejlfinderen?

Start ved strømgiveren, og sæt Fejl Finderen eller Fjernbetjening med Fejl Finder på hegnstråden.

Bevæg dig langs hegnstråden i pilens retning (væk fra strømgiveren) og tag målinger med jævne mellemrum. Målingen ses i displayet – og oppe i højre hjørne vises den forrige måling til sammenligning.

Hvis værdien af den nuværende måling falder under den forrige målings værdi, så er du forbi fejlen, og kan gå tilbage indtil det nøjagtige sted findes:

Hvordan finder man frem til fejl på elhegnet?

Andre hegnstestere